(VI) Xác nhận số điện thoại (Mobile phone verification)

Làm thế nào để xác nhận số điện thoại của bạn?

 

Hãy thực hiện những bước sau:

  1. Vào trang https://wallet.mogul.gg/personal/information
  2. Nhấn vào nút Add Mobile Phone
  3. Nhập số điện thoại của bạn, bao gồm mã quốc gia của bạn
  4. Sau đó nhấn nút Save Mobile Phone 
  5. Sau đó một tin nhắn sẽ được gửi đến cho bạn một mã số bao gồm 5 chữ số
  6. Nhập 5 chữ số này và nhấn nút Confirm
    mceclip1
  7. Tình trạng Pending Verification sẽ được chuyển thành Confirmed và mọi thứ đã hoàn tất.

***Lưu ý - bạn có thể tốn tiền khi nhận tin nhắn này***