(VI) Tạo Lại Mật Khẩu (Resetting Password)

Nếu bạn quên mật khẩu thì đừng lo lắng quá, chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại mật khẩu một cách nhanh chóng và dễ dàng!


Hãy thực hiện những bước sau để tạo lại mật khẩu:

  Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ nên chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai! Bạn nên sử dụng mật khẩu có sự kết hợp gồm chữ, số, ký tự và chữ cái viết hoa.

   • Vào trang https://mogul.gg/
   • Nhấn vào mục ‘Đăng Nhập’
   • Sau đó nhấn ‘Quên Mật Khẩu'
    mceclip0.png
   • Nhập địa chỉ email và sau đó nhấn nút 'Gửi'.
    Hãy lưu ý rằng bạn không thể tạo lại mật khaarru đối với tài khoản thuộc mạng xã hội (Facebook & Razer ID).
    mceclip1.png
   • Kiểm tra lại xem email của bạn đã chính xác chưa và nhấn nút 'Tạo Lại Mật Khẩu'.
    mceclip2.png
   • Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn đã sẵn sàng để tham gia các giải đấu của Mogul!
    mceclip3.png