Thông báo kết quả, bằng chứng trận đấu và yêu cầu hỗ trợ của quản trị viên (Submitting scores, match evidence and requesting an admin)

Một khi đã hoàn tất trận đấu, bạn cần phải thông báo kết quả của mình và trong một số trường hợp cần phải gửi cả bằng chứng trận đấu. Để thực hiện điều này, các bạn cần phải thực hiện những bước sau:

 

Nhấn vào biểu tượng có 3 thanh ngang, gần nút "Xem Giải Đấu" và nhấn vào nút "Bằng Chứng Của Trận Đấu".

 

sumit-score-admin-request-05

  • Nhấn nút “Tải tập tin mới” và chọn tập tin mà bạn muốn tải lên, hãy chắc chắn vẫn còn ở lại trang cho đến khi các tập tin đã được tải lên hoàn tất!
  • Một khi bạn đã tải lên bất kỳ bằng chứng nào - nhấn nút "Báo Cáo Điểm Số" tại góc dưới để gửi thông tin.

sumit-score-admin-request-02

  • Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong việc thông báo kết quả hoặc cần trao đổi với quản trị viên vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể yêu cầu sự hỗ trợ của quản trị viên thông qua tính năng "Yêu cầu hỗ trợ của quản trị viên". Tính năng này sẽ thông báo cho các quản trị viên biết rằng bạn đang gặp vấn đề và sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

sumit-score-admin-request-04