(VI) Thêm / Xóa một game (Add / Remove a Game)

Làm-thế-nào: Thêm một game mới

Hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Mogul của bạn.
 2. Đơn giản nhấn vào mục Game ở phía bên trái màn hình.

Ngoài ra còn một cách khác, đó là bạn nhấn vào tấm hình hồ sơ người chơi tại góc phải trên cùng, sau đó nhấn vào Hồ Sơ Của Tôi và sau đó nhấn vào mục Game. Lúc này bạn sẽ thấy những game mà bạn có thể liên kết với tài khoản.

  1. Chọn game mà bạn muốn thêm vào thư viện game của mình trong danh sách có sẵn.
  2. Xác nhận tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào hình của tựa game đó và thực hiện theo yêu cầu.
   1. Nếu hệ thống yêu cầu thêm một bước xác nhận khác, bạn sẽ được chuyển sang các bước xác thực của tổ chức thứ 3. 

   Một khi đã thêm game thành công, bạn đã có thể tham gia các giải đấu của tựa game đó.

    

   Làm-thế-nào: Xóa game/Thay đổi Tên-Trong-Game đã liên kết

   Hãy thực hiện các bước sau:

   1. Nhấn vào mục Game ở phía bên trái màn hình. 
   2. Di chuyển chuột sang tựa game mà bạn muốn xóa/hủy liên kết.
   3. Nhấn vào nút Mất Kết Nối để xóa/hủy liên kết với tựa game đó.
   4. Sau đó kéo xuống và chọn game đó nếu bạn muốn liên kết với Tên-Trong-Game khác.
   5. Xác nhận tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào hình của tựa game đó và thực hiện theo yêu cầu.
    1. Nếu hệ thống yêu cầu thêm một bước xác nhận khác, bạn sẽ được chuyển sang các bước xác thực của tổ chức thứ 3.